Dette website anvender cookies , så vi kan give dig en bedre brugeroplevelse samt nemmere adgang til dine favorit sider.
Kontakt os på tlf. +45 44 54 00 00 for rådgivning, support og service - Bemærk venligst, at vi ikke har salg til privatpersoner.


Handelsbetingelser

Buch & Holm A/S - November 2015

 1. Anvendelse

  1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”vilkårene”) gælder for salg og/eller levering af enhver ydelse/produkt (herefter benævnt ”varen” eller ”ydelsen”) fra Buch & Holm A/S til erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder i Danmark (herefter benævnt ”kunden”).

  2. Vilkårene gælder medmindre andet udtrykkeligt og skriftligt er aftalt mellem kunden og Buch & Holm A/S, og uanset om aftalen er indgået via internet, e-shop, e-mail, telefax, telefon eller på anden vis.

  3. Det er en forudsætning for kundens køb, at disse vilkår accepteres og kunden opfordres til at læse vilkårene grundigt igennem.

 2. Oplysninger, aftaleindgåelse mv.

  1. Enhver produkt information samt enhver oplysning om tekniske data og funktionalitet er kun vejledende. Kunden har det fulde ansvar for udvælgelse af varen/ydelsen herunder, at varen/ydelsen kan fungere i kundens påtænkte miljø.

  2. Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg jvf. punkt c. Såfremt der ikke er angivet en særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet hvis BH ikke har modtaget en accept senest 30 dg. fra tilbuddets dato. En aftale er indgået når begge parter er enige og har accepteret ens indhold af aftalen.

  3. Indtil kundens accept er kommet frem til BH, er Buch & Holm berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedr. det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for kunden bortfalder. Buch & Holm skal efter acceptens fremkost til sælger uden ugrundet ophold skriftlig meddele kunden, at tilbuddet bortfalder.

  4. Kundens afgivelse af ordre forudsætter oprettelse som kunde i Buch & Holm A/S kunderegister.

   1. Ved oprettelse i Buch & Holm A/S kunderegister bliver der ligeledes givet lov til at sende kunden relevant information om aktiviteter og tilbud, som kan komme kunden til gode. Dette sker enten via elektronisk marketing sendt til den e-mail adresse angivet i oprettelsen.

   2. Kunden kan til enhver tid efterfølgende framelde sig marketing sendt fra Buch & Holm A/S på enten hjemmeside, e-news eller ved direkte kontakt til kundesupport, b-h@buch-holm-dk.

   3. Ethvert udbud af varer/ydelser, prisoplysninger mv. på Buch & Holm A/S hjemmeside samt i salgsmateriale, kataloger mv. er alene at opfatte som en opfordring til at gøre tilbud, og er derfor ikke bindende for Buch & Holm A/S.

   4. Endelig aftale mellem kunden og Buch & Holm A/S anses først for indgået, når Buch & Holm A/S efter at have modtaget kundens ordre på sin server, har sendt en skriftlig ordrebekræftelse pr. e-mail med oplysninger om ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse samt en oversigt over de bestilte varer/ydelser.

   5. Kunden opfordres til at udskrive ordrebekræftelsen umiddelbart efter modtagelsen, da denne kan være relevant i forbindelse med returnering eller reklamation.

   6. Betalingsbetingelserne er standard netto 30 dage, hvis ikke andet er aftalt.
    Bemærk ved ny kundeoprettelse vil første betaling være forud, herefter bliver der foretaget en kreditvurdering som grundlag for den fremtidige betalingsbetingelse.

   7. Bestilling via BH’s webshop - Betaling foregår normalt online med kreditkort med mindre der er indgået kontoaftale med BH, i så fald gælder aftalens betalingsbetingelser. Købsbeløbet vil blive trukket fra købers konto, når varerne bliver sendt fra BH.

 3. Levering og leveringstid

  1. Alle leverancer er iht. Incoterms 2010, Ex Works Herlev/Meckenheim med mindre andet er aftalt.  Levering anses for at have fundet sted i det øjeblik forsendelsen er stillet til rådighed på BH’s lagerfaciliteter. Ansvar og risiko overgår på samme tidspunkt, med mindre andet er skriftligt aftalt.

  2. Leveringstiden er afhængig af ordrens størrelse, beskaffenhed og hvad der i øvrigt er aftalt mellem kunden og Buch & Holm A/S. Det leveringstidspunkt som oplyses af Buch & Holm A/S er omtrentlig og dermed uforpligtende for Buch & Holm A/S, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid for hele ordren eller dele heraf.

  3. Kan levering som følge af kundens forhold ikke gennemføres, henstår varen for kundens regning og risiko. Buch & Holm A/S er i denne anledning berettiget til at opkræve lagerleje, omkostninger m.v.

  4. I tilfælde af forsinkelse kan kunden alene ophæve aftalen og kun, hvis forsinkelsen overstiger 3 uger og der er tale om genus varer. Kunden har i så fald alene ret til at få tilbagebetalt allerede erlagt vederlag, og kunden kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse.  Species varer kan som udgangspunkt ikke ophæves.

  5. Hvis aftalen med kunden omfatter flere varer/ydelser, og der foreligger forsinkelser eller mangler ved en del af leverancen, er kunden forpligtet til at betale for de varer/ydelser, der er leveret rettidigt og/eller uden mangler. Har kunden efter disse vilkår ret til at ophæve aftalen, gælder denne ophævelsesadgang alene den forsinkede eller manglefulde del af leverancen.

 4. Priser, håndteringsomkostninger og betaling

  1. Priser
   1. Alle priser er ekskl. moms, afgifter, og håndteringsomkostninger mv. Der tages forbehold for prisændringer og valutakurser, der kan forekomme helt frem til levering - herunder også leverandørernes prisforhøjelser. Forhøjes prisen på en vare/ydelse med mere end [10 %] i opadgående retning mellem aftalens indgåelse og levering, kan kunden erstatningsfrit træde tilbage fra aftalen, hvis dette meddeles Buch & Holm A/S skriftligt øjeblikkeligt efter, at kunden er blevet bekendt med ændringen af prisen.

    På alle ordrer/leverancer tillægges der fragtomkostninger på minimum kr. 149,- ekskl. moms, med mindre andet er aftalt.

    Ved ordrer under kr. 500,- ekskl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 250,- ekskl. moms.

  2. Betaling
   1. Betaling for ordrer optil kr. 10.000,00 kan ske med følgende betalingskort:
    Dankort
    Visa/Dankort
    Mastercard
    Maestro
    Visa
    Electron
    JCB
    American Express


    Buch & Holm A/S anvender en betalings-gateway (DIBS, psp-løsning), der garanterer, at alle kortdata sendes krypteret, og alle afgivne kortoplysninger er sikrede.

   2. Buch & Holm A/S accepterer efter individuel vurdering af kundens kreditværdighed at levere varer/ydelser på kredit. Denne kreditvurdering foretages løbende.

   3. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre retsforhold, og kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete leverance.

  3. Forsinket betaling
   1. Ved udeblivelse af betaling er Buch & Holm berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restbeløb fra forfaldsdato. Overskrides forfaldsdato vil 1. rykker blive udskrevet efter 7 kalenderdage. 2. rykker efter yderligere 10 dg. Hvis BH ikke har modtaget betaling efter 2. rykker vil der blive indberettet til inkasso. Der vil forekomme rykkergebyr på kr. 100,00 pr gang plus renter af forfaldsbeløbet svarende til 15 % p.a.

   2. Bemærk at såfremt levering udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora) er kunden - med mindre Buch & Holm skriftligt meddeler kunden andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Buch & Holm, som om leveringen var sket til aftalt tid.

   3. Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav til Buch & Holm, som ikke er skriftligt anerkendt at Buch & Holm. Og kunden har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.


 5. Ejendomsforbehold

  1. Buch & Holm A/S forbeholder sig ejendomsretten til Varen, så længe der ikke er modtaget fuld betaling for den bestilte vare.

  2. Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal det solgte opbevares og vedligeholdes forsvarligt. Skader på det solgte, udover hvad sædvanligt slid medfører, skal erstattes af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde det solgte brand-, tyveri- og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til ikke uden Buch & Holm A/S skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe Buch & Holm A/S sikkerhed i varen, herunder men ikke begrænset til pantsætning, udlejning eller udlån af varen.

 6. Levering

  1. Leveringstiden er fastsat af Buch & Holm efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Buch & Holms forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Buch & Holm.

  2. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Buch & Holm er i en situation som angivet Punkt 11.a udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer.
   Dog er begge parter berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder.
   Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

  3. Buch & Holm skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele køber ændringer i leveringstiden.

 7. Returret

  1. Kunden har ret til at returnere (genus varer) indtil 8 dage efter leveringen på den af kunden opgivne adresse. Varen skal returneres ubrugt og i original emballage. Specie varer kan ikke returneres, med mindre varen afviger væsentligt fra de aftalte kravspecifikationer. Kunden afholder selv omkostningerne ved returnering af varer til Buch & Holm A/S, og bærer selv risikoen for varen indtil modtagelse ved Buch & Holm A/S.

  2. Varer, der returneres, skal være forsynet med et returnummer udleveret af Buch & Holm A/S. Returnummeret udleveres ved at kontakte b-h@buch-holm.dk med angivelse af kundenavn, kundenummer, ordrenummer og varenummer. Forsendelser der ikke er behørigt mærket med returnummer afvises.

  3. Varer tages kun retur efter forudgående aftale og faktura/ordre nummer skal oplyses og følge varen. Ved fejlkøb (kundens eget ansvar)vil der blive et fradrag på 10 % af varen pris, dog min. kr. 250,00.  Dette vil også gælde ved retur efter 8 dg. Species varer tages normalt ikke retur, men hvis det aftales, kan BH kræve et fradrag af varen pris svarende til den omkostning BH pålægges. Bemærk forsendelsesomkostninger, håndteringsomkostninger og gebyrer ikke krediteres.

 8. Emballage

  1. Emballage tages kun retur efter særskilt aftale.

 9. Produktinformation

  1. Tegninger, specifikationer o.lign., som er udleveret af Buch & Holm før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Buch & Holms ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges.

 10. Produktændringer

  1. Buch & Holm forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.

 11. Reklamation (herunder transportskader) samt fejl og mangler

  1. Ved modtagelse af forsendelser er kunden forpligtet til straks uden ugrundet ophold at foretage undersøgelse af det solgte, som god forretningsskik kræver. Hvis emballagen viser synlige skader skal kunden straks skriftligt modtage med forhold på fragtbrevet (CMR) og gøre skriftligt krav gældende iht. leveringsbetingelsen. Erstatningsansvar vil blive opfyldt iht. leveringsbetingelsen. Ved usynlige transportskader har kunden 7 arbejdsdage til at gøre krav gældende overfor speditøren, forsikringsselskab og Buch & Holm.
   BH accepterer ikke reklamationer af transportskader og bortkommende forsendelser, hvor køber har indgået aftale/fuldmagt med tredje part (speditøren) at disse kan stilles på bestemmelsesstedet uden modtager kvittering. Krav mod BH bortfalder.

  2. Ved mangler skal køber straks uden ugrundet ophold give BH meddelelse derom.
   Efter BH’s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet iht. dansk købelov og kontraktlige aftaler med BH.
   Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

  3. Reklamationsperioden er begrænset til 12 måneder fra leveringen.
   Efter reklamationsperiodens udløb kan kunden således ikke påberåbe sig mangler. For tredjepartsprodukter gælder den reklamationsfrist som fremgår af de for underleverandøren gældende reklamationsbestemmelser.
   Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 12 måneder reklamationsperiode.

  4. Buch & Holm A/S er uden ansvar for fejl og mangler som bl.a. skyldes ændringer foretaget af kunden, reparation udført af andre end Buch & Holm eller Buch & Holm’s servicepartnere, software relaterede fejl, tab af data og manglende backup herunder i forbindelse med reparation, afhjælpning og service m.v., fejlagtig montering, behandling, vandskade, ild, ustabil strømforsyning, forkert nettilslutning eller følgefejl på grund af anvendelse af andet tilsluttet udstyr.

  5. Der ydes ikke yderligere garanti fra Buch & Holm A/S side, medmindre dette er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.
   Garanti og serviceforpligtelser, udover hvad der måtte være udtrykkeligt og skriftligt aftalt med Buch & Holm A/S, påhviler således ikke Buch & Holm A/S, men den pågældende producent og dennes eventuelle serviceudbyder.

 12. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger

  1. Buch & Holm A/S er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved varen/ydelsen.
   Buch & Holm A/S fraskiver sig således ethvert ansvar for følgetab og/eller indirekte tab herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, tab af data og/eller andre indirekte tab samt omkostninger i forbindelse med reetablering/opdatering mv. i anledning af mangler ved det solgte.

  2. Buch & Holm A/S produktansvar er begrænset til det ansvar som følger af produktansvarsloven, og Buch & Holm A/S fraskriver således ethvert ansvar for produktskader på andet grundlag.
   Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Buch & Holm A/S, hvis der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

  3. I intet tilfælde kan Buch & Holm A/S erstatningsansvar overstige et beløb svarende til 125% af prisen for den pågældende varer/ydelse i henhold til den af Buch & Holm A/S udstedte ordrebekræftelse.
   I alle tilfælde er Buch & Holm A/S samlede erstatningsansvar begrænset til DKK 1.000.000.

 13. Personoplysninger

  1. Buch & Holm A/S behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondataloven.
   Kunden kan kontakte Buch & Holm A/S, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data som behandles af kunden eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret.
   Oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun til at opfylde kundens bestilling og informere kunden, hvis uforudsete problemer skulle opstå. Buch & Holm A/S videregiver i intet tilfælde kundens oplysninger til tredjemand, medmindre kunden har accepteret dette.

 14. Force Majeure

  1. Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Buch & Holm A/Ss kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver Buch & Holm A/Ss forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer.
   I en sådan ekstraordinær situation kan kunden opsige aftalen med Buch & Holm A/S, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage, og i de tilfælde da kun med 14 dages varsel.

  2. Buch & Holm A/S kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

 15. Lovvalg og værneting

  1. Enhver tvist mellem kunden og Buch & Holm A/S i anledning af disse vilkår afgøres efter dansk ret ved Retten i København.


 16. Ugyldighed

  1. Såfremt en eller flere bestemmelser i disse vilkår måtte blive anset for ugyldige, skal de øvrige vilkår fortsat være gyldige mellem kunden og Buch & Holm A/S.

 17. Overdragelse

  1. Buch & Holm A/S kan helt eller delvist overdrage og overføre sine rettigheder og forpligtelser til tredjemænd, herunder lade sine rettigheder og forpligtelser udføre helt eller delvis af underleverandører. Medmindre der er givet skriftligt samtykke fra Buch & Holm A/S, må kunden ikke overdrage rettigheder eller forpligtelse til tredjemand.

Henter...
Henter...