Medicinsk Cannabis

tirsdag den 2. april 2019

Den 1. januar 2018 blev den 4-årige forsøgsordning med medicinsk cannabis indført i Danmark.

Lægemiddelstyrelsen udsteder i den forbindelse tilladelse til fremstilling af cannabismellemprodukter i henhold til § 9 stk. 1 i lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.

I andre lande har dette længe været lovligt og flere af vores gode leverandører har erfaring med udstyr til fremstilling af netop dette.

Du kan læse mere om forsøgsordningen her

Har du spørgsmål, til hvilket udstyr der skal bruges, er du  velkommen til at kontakte Hans-Henrik Ulm hhu@buch-holm.dk, eller Carsten Andersen  can@buch-holm.dk og høre mere.

Du kan læse mere information om medicinsk cannabis:
JULABO - The Cannabis Workflow
Fritsch - Processing & Sample Preparation
Weisstechnik - Our winning formula for medical cannabis