Øverst på siden

Serviceaftale - Centrifuger

Hvorfor er det vigtigt at vedligeholde udstyr?
For at sikre bedst mulige resultater anbefaler vi løbende vedligeholdelse og service. Udstyr, der holdes i driftsklar stand, har normalt færre nedbrud, som i værste fald kan føre til driftstab. Vedligeholdelse forlænger også udstyrets levetid og gør investeringen mere rentabel.

Serviceaftale med et årligt besøg
Aftalen omfatter centrifugen og tilhørende rotorer. Ved besøget gennemgår vores serviceteknikere centrifugen og sikrer at temperatur, hastighed og øvrige funktioner overholder specifikationerne.

Indeholdt det lovpligtige sikkerhedseftersyn
I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler (herunder centrifuger) nr. 428 af 05/04/2022, kræves det at alle centrifuger til erhvervsmæssig brug skal underkastes et eftersyn mindst en gang om året af en sagkyndig person.

Fordele ved at have en serviceaftale: 
• Løbende råd & vejledning til brugerne
• Sikre at udstyr overholder specifikationer
• Udstyret holdes i driftsklar stand
• Vedligeholdelse forlænger udstyrets levetid
• Servicerapport på udført arbejde som dokumentation

Læs mere om vores servicekoncept og -aftaler i folderen her

Serviceaftale - Centrifuger

Hvorfor er det vigtigt at vedligeholde udstyr?
For at sikre bedst mulige resultater anbefaler vi løbende vedligeholdelse og service. Udstyr, der holdes i driftsklar stand, har normalt færre nedbrud, som i værste fald kan føre til driftstab. Vedligeholdelse forlænger også udstyrets levetid og gør investeringen mere rentabel.

Serviceaftale med et årligt besøg
Aftalen omfatter centrifugen og tilhørende rotorer. Ved besøget gennemgår vores serviceteknikere centrifugen og sikrer at temperatur, hastighed og øvrige funktioner overholder specifikationerne.

Indeholdt det lovpligtige sikkerhedseftersyn
I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse om tekniske hjælpemidler (herunder centrifuger) nr. 428 af 05/04/2022, kræves det at alle centrifuger til erhvervsmæssig brug skal underkastes et eftersyn mindst en gang om året af en sagkyndig person.

Fordele ved at have en serviceaftale: 
• Løbende råd & vejledning til brugerne
• Sikre at udstyr overholder specifikationer
• Udstyret holdes i driftsklar stand
• Vedligeholdelse forlænger udstyrets levetid
• Servicerapport på udført arbejde som dokumentation

Læs mere om vores servicekoncept og -aftaler i folderen her